Ludzie

     

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP w Ostródzie:

Ewa Chmielińska - Prezes Oddziału,
Anna Żebrowska - Wiceprezes Zarządu Oddziału,
Mirosława Golan - Sekretarz,
Zofia Rutkowska - przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów,
Danuta Brzozowska - przedstawicielka pracowników administacji i obsługi.

ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP w Ostródzie (kadencja 2014-2019):

Dorota APONIK - Szkoła Podstawowa nr 4,
Danuta BRZOZOWSKA - Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi,
Ewa CHMIELIŃSKA - Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi,
Katarzyna FĄK - Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi,
Mirosława GOLAN - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza,
Mirosława LACHOWICZ - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego,
Agnieszka LUCZEK - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU
Maria MARKOWICZ - OSEiR, skarbnik,
Dorota MISZTAL - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza,
Iwona NADER - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II,
Alina NOWOHOŃSKA - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU,
Dariusz POPŁAWSKI - Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka,
Alina ROGOWSKA - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusz Korczaka,
Zofia RUTKOWSKA - Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów,
Małgorzata SARBIEWSKA - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
Małgorzata WIERGOWSKA - Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów,
Joanna WIŚNIEWSKA - Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi, przewodnicząca Klubu Młodego Nauczyciela,
Anna ŻEBROWSKA - Liceum Ogólnokształcące NR I im. Jana Bażyńskiego

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Alicja GUNKOWSKA - Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi, przewodnicząca;
Joanna JASIŃSKA - Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów,
Zofia KAIM - OSEiR,
Aneta STAWSKA-KWIATKOWSKA - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska